Jestes w: Home > Medycyna > Zalety leków roślinnych

Zalety leków roślinnych

Antybiotyki wywołały taką rewolucję na świecie i tak zachłyśnięto się nimi w pierwszym okresie, że mało który lekarz miał odwagą przyznać się do leczenia ziołami, których działanie nie jest tak natychmiastowe jak antybiotyków.

Radykalny zwrot medycyny ku chemioterapii nie po-został bez negatywnych skutków dla chorego. Okazało się bowiem, że nadużywanie leków chemicznych prowadzi do różnych powikłań ze względu na ich działanie uboczne. Bardzo wiele leków chemicznych powoduje powstanie takich

groźnych chorób, jak: grzybica, alergia, dolegliwości układu pokarmowego, zniszczenie wątroby, osłabienie serca, itp. Z czasem chory zaczął bać się niektórych leków i wtedy rozpoczął się zwycięski „powrót do ziół”. Fitoterapia odzyskała należne jej miejsce wśród leczniczych metod.

– Zaletą leków roślinnych – zdaniem prof. J. Muszyń-skiego – jest to, że:

1) zawierają w sobie związki organiczne, do których nasz organizm jest od tysiąca lat przyzwyczajony,

2) zawierają związki czynne, a związki otrzymane sztucznie, jeśli nawet posiadają taki sam skład, są obojętne,

3) posiadają zawsze działanie zespołowe (synergetyczne), to znaczy, że poszczególne składniki ziołowe potęgują swwoją aktywność,

4) leki roślinne zawierają zwykle witaminy, sole mineralne, garbniki, oleje eteryczne, uzupełniające składniki niezbędne do normalnego funkcjonowania czynności naszego ustroju, zwłaszcza trawienia, przyswajania pokarmów, wydalania lub odtruwania produktów przemiany materii.

Comments are closed.