Jestes w: Home > Medycyna > WEGETARIANIZM

WEGETARIANIZM

Hasło wegetarianizm oznacza sposób odżywiania się wyłącznie produktami pochodzenia roślinnego. Natomiast jarosze to ci, którzy nie jedzą mięsa, ale jedzą białko zwierzęce w postaci mleka, jego przetworów, jaj, a nawet i ryb.

Wyraz wegetarianizm pochodzi od łacińskich słów vegetabilis – roślinny i vegetare – rosnąć, rozwijać się. Bardziej radykalna forma wegetarianizmu, zwana wega- nizm czy wegetalizm, odrzuca również produkty pochodzące z ciał zwierząt. Z kolei odmianą weganizmu jest wi- tarianizm, czyli żywienie się tylko samymi surowymi owocami i warzywami oraz frutarianizm – żywienie samymi, surowymi owocami.

Początków wegetarianizmu należy szukać w Chinach, gdzie w roku 2600 p.n.e. ukazał się podręcznik Hu San-hue, omawiający szczegółowo dietę jarską, przypisując jej olbrzymie znaczenie dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia. Wegetarianizm uprawiał Pitagoras i jego uczniowie oraz wielu innych sta-rożytnych filozofów i poetów, spośród których wymienić należy m.in. Hipokratesa, Plutarcha, Owidiusza, Sokratesa, Senekę. W czasach nam bliższych jaroszami byli: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Byron, Schopenhauer, Lincoln, Nietzsche, Ibsen, Tołstoj, Gorki, i Bernard Shaw, który uważał, że świetne zdrowie, talent i inteligencję oraz długie życie (żył 94 lata) zawdzięczał wegetarianizmowi. Miał zwyczaj mawiać w odpowiedzi na pytanie tyczące wyższości wegetarianizmu nad mięsożerstwem: „Zakopcie w ziemi barana i żołądź. Z żołędzia wyrośnie wspaniały dąb, a po baranie zostanie smród i zgnilizna”.

Wymieniłam tylko niektóre nazwiska spośród licznej rzeszy osób będących wegetarianami. Idea wegetarianizmu w XIX i XX wieku zdobyła sobie tak wielu zwolenników, że przybrała zorganizowane formy. W roku 1908 pod kierunkiem Lwa Tołstoja powstało wegetariańskie stowarzyszenie esperantystów, mające swoje oddziały w 33 krajach świata.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.