Jestes w: Home > Medycyna > Warunki wyzwalania sił psychicznych

Warunki wyzwalania sił psychicznych

Jednym z podstawowych warunków wyzwalania sił psychicznych jest zaufanie sobie samemu i bycia sobą. Nie wolno mówić: nie mogę, nie potrafię, to mnie nie dotyczy. Trzeba też mieć jasno postawiony cel i bardzo konsekwentnie do niego dążyć. Wielu z nas marnuje swoją energię na rozpoczynanie od początku wciąż nowych rzeczy, których nie doprowadza do końca. Inni z kolei topią się w morzu złości, nienawiści, zazdrości. Te negatywne emocje bardzo osłabiają człowieka. Należy ich natychmiast zaniechać! A swoją energię ukierunkować na wszystko, co pozytywne i potwierdzać to w czynnym działaniu. Na spotkaniach ze mną powtarzam: DZIAŁAJ! Coś jest nie tak? Nie załamuj się! Poszukaj wsparcia i zacznij zmieniać to, co nie jest w porządku. Niekoniecznie trzeba zmieniać wszystko. Nie można tego dokonać za jednym rrazem. Trzeba jednak pragnąć tej zmiany, a w tym celu wykonać pierwszy krok. W ten sposób wyzwala się energię psychiczną i dąży do sukcesu. Bierność zabija! Tylko ten, kto zna swoje pragnienie, może im zadośćuczynić.” –

Tyle na ten temat Martin Gray. Ze swej strony pragnę dodać, że warunkiem korzystania z zasobów własnej energii psychicznej jest zerwanie z negatywnym myśleniem. Pisałam już o tym w poprzednim rozdziale, że myśl jest potężną formą energii budującą nasz los i trzeba mieć tego zawsze świadomość.

Co jednak robić, gdy już nieszczęście, czy choroba człowieka dosięgły? Przede wszystkim – za żadną cenę – nie wolno poddać się zwątpieniu, które szalenie osłabia. Jeden z moich zagranicznych przyjaciół psychoterapeutów tak zwykł mawiać na swoich zajęciach:

Comments are closed.