Jestes w: Home > Medycyna > Tęczówka

Tęczówka

W tęczówce odzwierciedlają się stany zapalne w poszcze-gólnych stadiach choroby: początkowym, ostrym, chro-nicznym i przy uszkodzeniu tkanki. Można więc szybko, bez dodatkowych kosztów badania określić nie tylko stadium rozwoju choroby, ale także tempo powrotu do zdrowia.

Zapewne wiele osób w tym miejscu zada pytanie: jak to jest możliwe, że na tak niewielkiej powierzchni, jaką jest tęczówka oka, można „odczytać” stan zdrowia. Badania z dziedziny biochemii i neurofizjologii zmierzają do tego, aby odpowiedzieć na to pytanie. Tęczówka oka jest związana z całym ustrojem człowieka za pośrednictwem systemu krwio-nośnego i nerwowego oraz nie nazwanego jeszcze systemu obiegu specyficznej energii, która cały czas przepływa przez organizm. Pojawienie się symptomów choroby powoduje kryzys w tym systemie poprzez blokowanie go w określonych miejscach. Irydologia zakłada, że energia ta dociera do tęczówki poprzez 24 nerwy gałki ocznej i powoduje w niej różne zmiany.

Popatrzmy w oczy swoim najbliższym. Zobaczymy w nich wiele różnych plamek o różnej barwie i gęstości, rozga-łęzionych linii, pierścieni. Dla doświadczonego irydologa te znaki są niczym mapa, z której dokładnie można wyczytać, na co chorowaliśmy, co nam obecnie dolega i co nam może grozić w przyszłości. Zdaniem profesora Jensena, tęczówka odzwierciedlając równowagę biochemiczną narządów pozwala ocenić nadmiar lub braki pewnych składników chemicznych i biologicznych, jak to ma miejsce w przypadku złogów toksycznych czy przy niedoborze składników mineralnych. W świetle tego tęczówka ujawnia stany przeciążenia lub innego zaburzenia czynności wydalania, co bardzo często stanowi praprzyczynę różnych patologii ujawniających się znacznie później. Jednym słowem – w oku znacznie szybciej widać przyszłą chorobę i irydologia jest ogro-mną szansą profilaktyki.

Z tęczówki oka można odczytać większość chorób, a najłatwiej rozpoznaje się chorobę wrzodową oraz schorzenia trzustki, wątroby. Obecnie istnieją już bardzo dokładne mapy oka. Dla chociaż ogólnego zorientowania czytelnika podam, że jeżeli wyobrazimy sobie tęczówkę ze źrenicą jako tarczę zegarową, to poszczególne sektory odpowiadają w przybliżeniu przedziałowi między jedną, a drugą godziną. Promienie wychodzące ze źrenicy dzielą tęczówkę na 12 sektorów i w zależności od tego, w którym sektorze wystąpi zmiana, to sygnalizuje ona określoną chorobę. Np. sektor płuc i sercowy znajduje się między 14.00, a 15.30 w lewym oku i 8.30, a 11.00 w prawym oku. Jeżeli w tym sektorze zauważona zostanie jasna plama w lewym oku, to sygnalizuje ona zapalenie płuc.

Oprócz tego w oku są widoczne pierścienie, które układają się wokół źrenicy. Pierwsze, najbliższe źrenicy to tzw. koło metaboliczne, później jest pierścień żołądkowy, jelitowy, kryza (dzieląca tęczówkę na część źreniczną i rzęskową), dalej pierścień naczyniowy, projekcji narządowej, krwi i limfy i na końcu pierścień skóry i mikrokrążenia.

Praktyka irydologii jest bardzo żmudna i wymaga wielu lat pracy. Nie bez znaczenia dla irydologa jest także kolor tęczówki. Otóż wyróżnili oni aż 12 kolorów tęczówki mających odpowiadać dwunastu typom i usposabiać do różnych chorób. Ich zdaniem tylko promienisto niebieska tęczówka jest oznaką pełnego zdrowia. Właściciele oczu brązowych są słabymi, wrażliwymi i nerwowymi ludźmi, a posiadacze oczu zielonych mają skłonności do dwulicowości!

W Polsce mamy na razie zaledwie kilku praktykujących lekarzy irydologów, a to głównie dlatego, że irydologia nie jest u nas uznana przez medycynę oficjalną.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.