Jestes w: Home > Medycyna > Sława miodu

Sława miodu

Sława miodu nie przeminęła z biegiem czasu, lecz utrwaliła się i przywędrowała do Polski. Bartnictwo i pa- siecznictwo rozwijało się z dużym powodzeniem w naszym kraju. To właśnie z Polski pochodzi sława światowego pszczelarstwa, doktor honoris causa zagranicznych uniwer-sytetów, ksiądz Jan Dzierżoń, odkrywca dzieworództwa u pszczół, którego okoliczni mieszkańcy nazywali „proboszczem pszczół”, a w dworku, w którym pracował w Łow- kowicach koło Kluczborka jest obecnie Stacja Hodowli i Unasienniania Matek Pszczelich.

Prowadzone na szeroką skalę badania miodu wykazały, że jako środek odżywczy jest on niezwykle łatwo przyswajalny przez organizm i posiada wiele właściwości leczniczych. Jest znakomity w chorobach dróg oddechowych, w stanie wyczerpania, po operacjach, przy bólach stawowych, zatruciach, chorobach żołądka i jelit, chorobach zakaźnych, chorobach nerek i moczowodu, żółtaczce, chorobach kobiecych.

W różnych klinikach świata miód jest stosowany w apatii, otępieniu, wyczerpaniu psychicznym. Dla ciężko pracujących górników i sportowców jest wręcz niezbędny. Prof.

S. Tabershow z USA udowodnił, że górnicy spożywający systematycznie miód zapadli na pylicę ok. 10 lat później niż przeciwnicy miodu.

Do podobnych wniosków doszedł radziecki uczony prof. N.B. Jojrisz, który poświęcił niemal całe życie na badanie właściwości miodu. Z jego prac możemy wiele dowiedzieć się o leczeniu miodem różnych chorób, a nawet cukrzycy. To właśne według receptury prof. Jojrisza w jednej z fabryk Związku Radzieckiego są wyrabiane specjalne miody dla diabetykowi

Zbyt dużo miejsca zajęłoby omówienie wszystkich kuracji miodowych, toteż ograniczę się do podania kilkunastu przepisów za Ferdynandem Jośko, autorem broszury „Produkty pszczele i ich zastosowanie w lecznictwie”.

Comments are closed.