Jestes w: Home > Medycyna > Rodzaje kształtu nosa część 3

Rodzaje kształtu nosa część 3

Albowiem wszystkie te środki spożywcze pozbawiają organizm minerałów i cukrów złożonych. Rozszczepiony nos wskazuje na nie- regularność pulsu, na istnienie szmerów serca. Obecnie ludzie o tym typie nosa są coraz bardziej liczni.

8) Nos zakrzywiony – jest rezultatem dysharmonii między typami psychofizycznej konstytucji rodziców i pozwala podejrzewać pacjenta o niezrównoważony charakter i słabą kondycję fizyczną, – nos zakrzywiony w lewo – ujawnia większą aktywność lewej strony ciała, w tym lewego płuca, śledziony, trzustki, lewej nerki, lewego jajnika lub jądra. Cecha ta jest jednocześnie oznaką przewagi ojcowskich czynników genetycznych, – nos zakrzywiony w prawo – świadczy o przewadze aktywności organów prawej strony ciała nad narządami lewostronnymi, a więc prawego płuca, wątroby, woreczka żółciowego, prawej nerki, prawego jajnika lub jądra. Oznacza nadto przewagę genów matki.

W podobny sposób, jak jest traktowany nos przez diagnostykę orientu, podchodzi się do wszystkich pozostałych elementów organizmu. Wszystkim zainteresowanym tą tematyką polecam książkę Michio Kushi „Diagnostyka wizualna Orientu”, na podstawie której oparłam ten rozdział. Zapewniam, że lektura tej książki jest wielce pouczająca i możemy się bardzo dużo dowiedzieć z niej o sobie i swoich bliskich. Moim celem w tym rozdziale było tylko zasygnalizowanie istnienia takiej metody diagnozy, która w naszym kraju jest zupełnie nieznana.

Comments are closed.