Jestes w: Home > Medycyna > REIKI – SZTUKA SAMOLECZENIA

REIKI – SZTUKA SAMOLECZENIA

REIKI – słowo to brzmi niczym starożytne zaklęcie, a jest to miano naturalnej japońskiej sztuki leczenia i samoleczenia. Metoda reiki do. końca XIX wieku znana była wyłącznie z przekazów ustnych podawanych z pokolenia na pokolenie. Dopiero pod koniec XIX stulecia Japończyk dr Mikao Usui, przełożony Uniwersytetu Chrześcijańskiego w Kyoto postanowił bliżej poznać tę metodę, stosować ją w praktyce i upowszechniać w praktyce, na całym świecie.

Doktor Usui zrezygnował ze swego stanowiska i kil-kanaście lat poświęcił na zgłębianie tajemnicy reiki. Pilnie studiował księgi buddyjskie, uczył się chińskiego i sanskry- tu, aby w jak najszerszym zakresie mieć dostęp do oryginalnych ksiąg i pism starożytnych. Wysiłek doktora Usui został nagrodzony i w naukach Buddy znalazł on formułę, wskazówki, symbole i opis uzdrowiania. Oprócz teoretycznej wiedzy doktor Usui pragnął także rozwinąć w sobie dar uzdrawiania. W tym celu udał się na jedną ze świętych gór Japonii i medytował tam przez 21 dni. W tym czasie przeprowadził też głodówkę, która oczyszcza fizycznie i duchowo, o czym piszę w jednym z kolejnych rozdziałów.

Po odbyciu medytacji połączonej z głodówką dr Usui poczuł u siebie ogromny przypływ energii i z radością stwierdził, że jego dotyk leczy. Przez siedem lat pracował w obozie żebraków w Japonii uzdrawiając chorych. Z czasem jednak żebracy powracali do obozu, a pytani, dlaczego to robią – odpowiadali, że wolą dawny styl życia. Wówczas dr Usui uświadomił sobie, że wyleczył ciało fizyczne z choroby, ale nie nauczył nowego sposobu myślenia i szacunku dla życia. Odszedł więc z obozu żebraków i zaczął nauczać ludzi jak uzdrawiać siebie i innych przy pomocy reiki i jak pozytywnie myśleć.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.