Jestes w: Home > Medycyna > Praktyki nastawiania kręgosłupa

Praktyki nastawiania kręgosłupa

Z czasem w niektórych uczelniach we Francji, Szwajcarii, RFN zaczęto wprowadzać wykłady na ten temat, a angielski profesor medycyny J. A. Mennel i ortopeda J. Cyriax zaczęli prowadzić kursy chiropraktyki dla lekarzy i dzięki nim w Londynie działa jedyna europejska szkoła osteopatów.

Świat łaskawszym okiem patrzy na chiropraktyków, czego dowodem jest założenie w 1965 roku Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Manualnej, która zajmuje się rozwojem tej metody leczenia.

Wyjaśnijmy teraz bliżej, na czym polega chiroprakty- ka. Uszkodzenie kręgosłupa następuje z powodu osiadania kręgów lub ich odchylenia od prawidłowej osi, a w obu przypadkach następuje zaciśnięcie się, a więc zwężenie otworów międzykręgowych, które stanowią wejście i wyjście nerwów. Gdy nastąpi ucisk, to odnośny pień nerwowy może ulec zapaleniu albo zanikowi. Np. uszkodzenie nerwów rdzeniowych w okolicy lędźwi lub krzyża może spowodować ciężkie zaburzenia w narządach jamy brzusznej, a nawet i serca.

Proponuję zapoznać się z działaniem nerwwów rdze-niowych w różnych odcinkach kręgosłupa na poszczególne organy. Podaję to za doktorem Wacławem Korabiewiczem z jego książki „Cuda bez cudu”. Litera „K” znaczy kręgi karku albo szyi, „P” – kręgi piersiowe, ,,L” – ki*ęgi lędźwiowe dolnego odcinka.

Comments are closed.