Jestes w: Home > Medycyna > ODDYCHAJMY PEŁNĄ PIERSIĄ. ODDECH JEST NASZYM SPRZYMIERZEŃCEM

ODDYCHAJMY PEŁNĄ PIERSIĄ. ODDECH JEST NASZYM SPRZYMIERZEŃCEM

Gdy nie pozbywamy się odpadów i toksyn w takim samym tempie, z jakim je pobieramy, stopniowo gromadzimy pokłady tych substancji. W końcu mechanizmy naszego ciała zostają wystarczająco rozstrojone, aby rozwinęła się choroba i przyspieszona starość

A więc można założyć hipotetycznie, że choroba może zostać przezwyciężona, a starość oddalona przez dostarczenie organizmowi dostatecznej ilości budulca wolnego od zanieczyszczeń i maksymalizację usu\Vania nagromadzonych odpadów. W związku z tym bardzo ważne jest, aby docenić rolę, którą odgrywa oddychanie, nie jako sposób pobierania tlenu, lecz metoda usuwania odpadów z naszego ciała. Zapa-miętajmy, że tylko 3 proc. wszystkich odpadów jest wydala-nych przez defekację, 7 proc. przez oddawanie moczu, 20 proc. przez skórę, pozostawiając aż 70 proc. dla wydechu!

Niestety, bardzo wielu ludzi nie umie oddychać! Wy-korzystują oni zaledwie jedną piątą części płuc, nie mówiąc już o tym, że bardzo mało korzystają ze świeżego powietrza. ODDYCHAJMY PEŁNĄ PIERSIĄ. ODDECH JEST NASZYM SPRZYMIERZEŃCEM!

Uzupełnieniem rebirthingu jest praca nad przekształ-ceniem świadomości w kierunku uwolnienia się od wzorców negatywnego myślenia poprzez stosowanie afirmacji, o któ-rych już pisałam we wcześniejszych rozdziałach. Potęga myśli jest przeogromna, toteż – powtórzę raz jeszcze – uważajmy na to, co myślimy, bowiem rezultaty naszych myśli z czasem otrzymamy. Weźmy odpowiedzialność za nasze myśli Pomoże nam w tym rebirthing, który relaksuje, uwalnia od stresów, uczy radości życia, daje poczucie siły i zdrowia, a przy okazji może wyleczyć z różnych chorób. Poza tym – uwaga! – po sesjach RB ludzie pięknieją i młodnieją.

Comments are closed.