Jestes w: Home > Medycyna > Nie zgadzaj się na to, że jesteś chory!

Nie zgadzaj się na to, że jesteś chory!

Nigdy do tego nie przyznawaj się przed samym sobą! Choroba jest jedną z wielu rzeczy, którym od początku należy przeciwstawić się!”

Bez względu na to jak groźna choroba nas zaatakowała – nie wolno rozpaczać! Pozostaje nam tylko sięgnąć do dobroczynnej mocy sił psychicznych i zmobilizować organizm do walki z chorobą.

Za przykład niech służy historia Amerykanki Evelyn Monahan. Kobieta ta mając 22 lata uległa ciężkiemu wypadkowi, po którym straciła wzrok, zachorowała na padaczkę i doznała paraliżu prawego ramienia. Przez 9 lat trwało intensywne leczenie, lecz kalectwo nie ustępowało. Do niego dołączyło się wyczerpanie nerwowe. Evelyn jednak nie poddawała się chorobie i szukała ratunku dla siebie. Przypomniała sobie z dzieciństwa o nagłych uzdrowieniach i postanowiła wypróbować na sobie tzw. psychotroniczne leczenie. Przy pomocy przyjaciółki ćwiczyła 3 razy dziennie i po 10 dniach… odzyskała wzrok, ustąpiły ataki epilepsji, a po kilku dniach minął paraliż ręki. Evelyn była, ku zaskoczeniu rodziny i znajomych, całkowicie wyleczona! Badania lekarskie nie wykazały śladu żadnej choroby!

Jak to było możliwe? Czy to był cud? „Cud nie dzieje się w sprzeczności z naturą, lecz w sprzeczności z tym, co nam o naturze wiadomo” – stwierdził już dawno św. Augustyn. Evelyn Monahan na to pytanie daje odpowiedź w swojej książce „The Miracle of Metaphysical Healing” wydanej w 1978 roku. Opisuje w niej, że aby skutecznie posłużyć się techniką psychotronicznego leczenia, należy odwołać się do naszego „wyższego ja”, które ma moc realizowania życzeń i zaspokajania potrzeb. Pojęcie „wyższego ja” zwanego też nadświadomością nie ma nic wspólnego z magią i jest znane doskonale psychologii. Pisał o tym m.in. Jung i Freud. Nowsze szkody psychologii nadświadomość określają jako „Umysł Wszechogarniający” lub „Świadomość W szechogarniaj ącą’ ’.

Zdaniem Evelyn Monahan umysł świadomy rejestrujący odczucia, zarządzający pamięcią i ulegający chorobom jest ograniczony w swoich możliwościach i wręcz „ślepy na istnienie wyższego ja”. Dopiero ODPOWIEDNIE ODWOŁYWANIE SIĘ DO NADŚWIADOMOŚCI MOŻE

PRZYNIEŚĆ NIEZWYKŁE REZULTATY! Jak więc „rozmawiać” ze swoją nadświadomością? Warunkiem przy-stąpienia do psychotronicznego leczenia jest maksymalne wyciszenie swego umysłu i wprowadzenie go w stan pełnego relaksu oraz pozytywne myślenie.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.