Jestes w: Home > Medycyna > Na czym polega metoda TFH?

Na czym polega metoda TFH?

Wszystkich zaintere-sowanych odsyłam do książki Johna F. Thie „Dotyk dla zdrowia”, która w połowie 1990 roku została wydana. Obok pięknej szaty graficznej, książka charakteryzuje się przystępnym językiem i wielce przydatnymi, szczegółowymi rysunkami.

W skrócie można metodę TFH nazwać metodą wzmacniającą mięśnie, poprzez odpowiedni dotyk w odpo-wiednich miejscach. W latach sześćdziesiątych dr George Goodheart doszedł do wniosku, że osłabienie mięśnia z jednej strony ciała, może doprowadzić do skurczenia się i usztywnienia mięśnia po stronie przeciwnej, co z kolei prowadzi do różnych chorób. Można temu zapobiec poprzez przywrócenie równowagi mięśniowej, a to jest warunkiem utrzymania właściwej postawy i tym samym zdrowia.

Jak można usprawnić dany mięsień? Temu zagadnieniu jest właśnie poświęcona książka „Dotyk dla zdrowia”. Najpierw jednak, aby usprawnić mięsień, należy dokładnie zbadać ciało pacjenta, a badanie polega na ,,ocenie napięć symetrycznych mięśni i porównanie ich statycznego oporu oraz zachowania się vr czasie wykonywania ruchów testowych”. Test ten polega na wyczuwaniu różnicy oporu w danym mięśniu. Dla osoby z praktyką już najmniejsze zmiany i napięcia są wyczuwalne bez problemów.

A co dzieje się po przeprowadzeniu takiego testu i stwierdzeniu, że coś w nas szwankuje? Wówczas to, osoba zajmująca się nami musi przeprowadzić delikatny masaż od-powiednich meridianów, których jest 12, a masaż ten prowadzi do odblokowania poszczególnych meridianów, będących kanałami energetycznymi. Zabieg taki ma w sobie elementy akupunktury i akupresury, a jego sens sprowadza się do wyrównania potencjału energetycznego człowieka, bowiem każda choroba jest zachwianiem równowagi energetycznej organizmu.

Lekarze chińscy potrafią też zachwianie równowagi energetycznej wykryć poprzez badanie samego tętna, lecz wyrobienie sobie tak wyczulonego dotyku wymaga kilkunastu lat praktyki.

Zdaniem twórcy TFH – różne dolegliwości brzuszne, bóle głowy, krzyża, ramion, barków i kończyn są związane z napięciem mięśni. Łatwo można je usunąć przy pomocy tej metody, której nie jest trudno się nauczyć. Podbudowana ona musi być znajomością filozofii Wschodu, która traktuje człowieka jako jedność ciała, duszy i umysłu, a jego stan zdrowia uzależniony jest od pozytywnego myśleenia i sposobu odżywiania.

Comments are closed.