Jestes w: Home > Medycyna > MUZYKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

Już w starożytności wiedziano, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale przede wszystkim jest najtańszym le-karstwem. W Egipcie, za czasów Kleopatry, muzykę jako lek zalecano już na receptach, o czym dowiadujemy się z papirusów zachowanych do dzisiaj. Na jednym z nich znajduje się spis wskazań, jak muzyką wyleczyć … bezpłodność.

Homer natomiast opisał, jak muzyka uratowała przed dżumą wojska greckie pod Troją. Z wielu innych przekazów literackich wynika, że muzyka przez wieki towarzyszyła żołnierzowi w bojach, mobilizując i podrywając go do walki.

Zbawienny wpływ muzyki na samopoczucie człowieka spowodował, że w Europie już w XVII i XVIII wieku istniała specjalna dyscyplina – medycyna muzyczna. Wówczas na użytek cierpiących kompozytorzy przygotowywali utwory mające na celu łagodzenie np. migren, bezsenności, wrzodów żołądka, nerwic. Dla uśmierzenia silnego bólu w XVIII wieku M. Maret skomponował 12 sonat zatytułowanych „O cierpieniach podagry”. Kompozytor ten ma w swoim dorobku inne dzieła o działaniu leczniczym, które są wykorzystywane do dziś.

Na początku XX wieku medycyna konwencjonalna odnosiła się do muzyki jako formy terapii z dużym scepty-cyzmem i nieufnością. Działo się tak do czasu. Oto bowiem pojawienie się big-bitu spowodowało, że w czasie koncertów masowo mdlało lub popadało w histerię i agresję wiele osób. Podjęto więc badania nad tym zjawiskiem i jednoznacznie stwierdzono, że przyczyną była szybka, głośna i agresywna muzyka powodująca dysharmonię organizmu.

Przypomniano wówczas dokonania muzykoterapeu- tów z poprzednich wieków i zaczęto już w sposób ściśle naukowy badać wpływ muzyki na ludzki organizm. Badania wykazały, ze najszybciej i najbardziej na muzykę reaguje układ naczyniowo-sercowy i oddechowy.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.