Jestes w: Home > Medycyna > Medycyna naturalna

Medycyna naturalna

Głównym powodem popierania medycyny naturalnej, a także jej zaletą jest traktowanie człowieka jako jedności ciała, duszy i umysłu. Jest to podejście holistyczne wywodzące się z medycyny Dalekiego Wschodu, która za zdrowie uważa pełną harmonię człowieka z samym sobą i otoczeniem, a zachwianie tej harmonii powoduje chorobę.

W ślad za WHO inne organizacje światowe uznały medycynę naturalną za sojusznika w walce z chorobą. Wyrazem tego było zorganizowanie w 1985 roku w Sao Paulo I Międzynarodowego Kongresu Terapii Alternatywnej. Celem organizatorów było spotkanie badaczy i praktyków, lekarzy, psychologów, terapeutów i uzdrowicieli z różnych części świata, którzy w swej pracy mają „wszechstronny i zintegrowany pogląd na istotę ludzką, biorąc pod uwagę relację między ciałem – umysłem – duchem”. Na kongresie wyrażono pogląd, że medycyna naturalna nie ma nic wspólnego z tzw. wiedzą tajemną i magią, a jest jedynie zbiorem metod służących ratowaniu życia ludzkiego, które jak najszybciej należy przybliżyć społeczeństwu całego świata.

ŚWIAT JUŻ TO ROBI ! W Spiritist Healing Center w Sao Paulo pracuje około 1500 uzdrawiaczy (healerów), którzy przed zabiegiem uczą pacjentów holistycznego rozumienia zdrowia. Chorzy dowiadują się o własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie, wpływie stresu na powstawanie chorób, a także pomaga się im odnaleźć przyczynę choroby. W Wielkiej Brytanii działa od lat Narodowa Federacja Uzdrowicieli Duchowych (licząca ponad 3 tys. osób), którzy mają oficjalne prawo wstępu do szpitali i ściśle współpracują z lekarzami. W podobny sposób organizują się uzdrowiciele w innych krajach.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.