Jestes w: Home > Medycyna > JOGA I JEJ RODZAJE

JOGA I JEJ RODZAJE

MANTRA-JOGA. To joga dźwięku, a ćwiczący medytują z indywidualnymi mantrami. Powtarzane w medy-tacji, specjalnie dobrane do osobowości ćwiczącego dźwięki bardzo silnie działają na podświadomość i wytwarzają od-powiednie wibracje przenikające całe wnętrze człowieka, co prowadzi do zgodności wibracji ćwiczącego z wibracjami jego nadświadomości. Mantra-Joga jest dla ludzi na wyższym poziomie rozwoju duchowego i osoby nie przygotowane nie mogą jej uprawiać!

DŻNIANA-JOGA. Droga filozofów, mędrców, uczonych, gdyż ci ludzie są prowadzeni do zrozumienia wie-dzy, którą otrzymali. Podstawowe praktyki polegają na me-dytacji i kontemplacji, co prowadzi do zjednoczenia przez poznanie i wiedzę. W niektórych publikacjach jest również użyta nazwa Gnajana-Joga, lecz chodzi tu o to samo. Dżniani-jogini są prowadzeni indywidualnie przez wsłuchiwanie się w siebie. Przy prawidłowym podążaniu tą ścieżką uzyskuje się dar jasnowidzenia.

RADŻA-JOGA. Suma wszystkich ścieżek tak w zakresie otrzymywanych darów, umiejętności, jak i niebez-pieczeństw. Uprawiając ją otrzymuje się zrozumienie całego sensu istnienia, czyli odkrywamy siebie, naszą właściwą istotę. Uczymy się przenikać przez naszą osobowość myślo- wo-pożądaniową, z którą cały czas utożsamiamy się. Wchodzimy w wyższą duchową jaźń. Owa jaźń poza i ponad umysłem i dopiero, gdy się go całkowicie uciszy, możemy ją odkryć, innymi słowy – gdy nauczymy się nie myśleć. Ścieżka ta kończy się służeniem wszystkim istotom w pełnym zrozumieniu wszechrzeczy.

TANTRA-JOGA. Tą ścieżką kroczą wyłącznie przewodnicy duchowi, którzy skończyli już swoją ścieżkę karmiczną. Na tej ścieżce służy się wszystkim w zrozumieniu, ale z tego się tu wychodzi, a na radża-jodze do tego się dopiero dochodzi. Jest tu zawarty cały sens istnienia, aż od początku do końca, pełne poddanie się prawom Boskim – to, co było na początku, będzie i na końcu. Ścieżka każdego człowieka zaczyna się i kończy na tantra-jodze.

A teraz chciałabym szerzej i dokładniej omówić HATHA-JOGĘ, która jest podstawowym i najniższym stopniem jogi, bez przejścia którego nie można opanować jej wyższych stopni, których kolejność przedstawiłam. Słowo HA – oznacza oddech lub tchnienie słońca, czyli prądy pozytywne, a sylaba THA – oddech łub tchnienie księżyca, czyli prądy negatywne.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.