Jestes w: Home > Medycyna > Krew

Krew

Zachęcona sukcesem H. Auras-Blank przebadała krew kilku tysiącom pacjentów w zestawieniu z ich schorzeniami. W każdym przypadku wynik był zadawalający i badana krew potwierdzała wcześniej odkryte schorzenia. Co więcej, okazało się, że na podstawie samćj analizy krwi można było dużo dokładniej określić stan zdrowia chorego niż przy pomocy innych badań. Lata doświadczeń małżeństwa Blank wykazały, że auraskopia jest w stanie wykryć nie tylko schorzenia dawniejsze i przewlekłe, ale pozwala także na rozpoznawanie rozlicznych tendencji chorobowych. Szczególnie przydatna jest do wykrywania wczesnego stadium raka oraz skłonności do tej choroby. Polega to na obserwowaniu, czy w nałożonym pod mikroskopem rozmazie krwi występuje rozwarstwienie, czy też stanowi on zwartą masę. Krew nie mająca skłonności rakowych jest masą ho- mogenną, a gdy występują te predyspozycje, to następuje lekki rozkład surowicy.

W rozmazach krwi doktor Blank zaobserwowała na-rastające wraz z upływem lat pogorszenie się przemiany materii w organizmach ludzkich. Związane jest to w znacznej mierze ze zmniejszeniem się w naszym pożywieniu makro i mikroelementów, a głównie magnezu, zwanego królem życia. W związku z tym pani doktor jest zdania, że niezwykle ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zachorowania na raka jest odpowiednie odżywianie się, bogate nie tylko w witaminy, ale i pierwiastki życia.

Odpowiednio powiększony obraz krwi wykazuje także stan naszej równowagi duchowej, nerwowe napięcia, stresy. Auraskopia jest w stanie również wykazać ciała obce w organizmie. Oto jeden przykład. Pewnego razu doktor

Blank zauważyła w rozmazie krwi odzwierciedlenie zupełnie obcej dla niej struktury. Po namyśle, poleciła pacjentowi wykonać zdjęcie rentgenowskie i okazało się, że w jego jamie brzusznej tkwi… zacisk chirurgiczny pozostawiony po niedawnej operacji! I to właśnie on był przyczyną dolegliwości pacjenta. W rozmazach krwi są także widoczne różne sztuczne części z wyjątkiem stymulatorów serca.

Małżeństwo Blank ma na swoim koncie udokumen-towanych kilkanaście tysięcy sukcesów w ratowaniu życia ludzkiego dzięki zastosowaniu auraskopii w sytuacjach, gdy wszelkie inne metody diagnostyczne okazywały się bezsilne i zawodziły. Np. pewna młoda dziewczyna złamała po raz drugi nogę. Złamanie było tak skomplikowane, że lekarze zdecydowali się amputować nogę. Do akcji wkroczyła doktor Blank i po szczegółowym zbadaniu krwi poleciła zmienić pacjentce leki. Noga została uratowana, a dziewczyna szybko powróciła do zdrowia i stała się w pełni sprawna.

To tylko jeden z licznych przykładów osiągnięć aura-skopii. Można by podać ich dużo więcej. W tej sytuacji rodzi się pytanie – czy auraskopia stanie się przyszłością diagnostyki? Wielu chorych zapewne marzy o tym, a szczególnie ci, którzy oczekują w długiej kolejce na przyjęcie przez Instytut Holistycznej Diagnostyki Krwi w Witten (okręg Zagłębia Ruhry) założony przez małżeństwo Blank.

Mimo zwiększającej się stopniowo na Zachodzie po-pularności auraskopii, medycyna konwencjonalna zaledwie toleruje tę metodę i na łamach prasy wypowiada się o niej jako „idealistycznym wytworze fantazji…” ale „po cichu” wielu lekarzy przysyła swoich pacjentów do instytutu, a sami też nieraz korzystają z jego usług.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.