Jestes w: Home > Medycyna > JAK WYZWALAĆ SIŁY ŻYCIA I LECZYĆ SIĘ PSYCHOTRONICZNIE

JAK WYZWALAĆ SIŁY ŻYCIA I LECZYĆ SIĘ PSYCHOTRONICZNIE

Człowiek jest istotą potężną! Ukryte są w nim nie-ograniczone siły psychiczne zwane siłami życia lub duchowymi. Problem w tym, że zdaniem naukowców, wykorzystujemy je zaledwie w granicach 5 proc.! Stanowi to czubek góry lodowej, której cała reszta tonie w mrokach nieznanego. Co gorsze, człowiek nie jest nawet świadomy potęgi tej siły i tym samym faktu, że jest akumulatorem olbrzymich, nieprzebranych zasobów energii. Gdybyśmy potrafili wykorzystać chociaż kilka procent więcej własnych sił psychicznych, to żadna choroba nie miałaby do nas dostępu.

Naukowcy istnienie tych sił wiążą z wciąż niezbadanymi obszarami ludzkiego mózgu i nieproporcjonalnym wy-korzystaniem jego obu półkul. Wybitny lekarz francuski, specjalista od mózgu, dr Fryderyk Tilney tak prognozuje: „Przez opanowanie świadomości będziemy rozwijać centra mózgowe, które udostępnią nam takie siły, jakich dzisiaj nawet nie domyślamy się”. Z kolei naukowcy radzieccy A. Dub- row i W. Puszkin w książce „Parapsychologia i współczesne przyrodoznawstwo” nawołują: „Potężna wiedza o człowieku i jego możliwościach powinna stać się własnością ludzkości. Wiadomo, że właśnie nasze czasy – czasy eksplozji informacji stawiają szczególnie wysokie wymagania przed psychiką człowieka. W związku ze zmienionymi warunkami pracy i na-silającym się tempem życia człowiek nie może się ograniczyć do swych zwykłych możliwości.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.