Jestes w: Home > Medycyna > Irydologia

Irydologia

Najwięcej jednak dla irydologii uczynił amerykański lekarz Bernard Jensen, założyciel i długoletni kierownik ośrodka medycyny naturalnej w Health Walley Rancho w

Kalifornii, który zajmuje się możliwością wykorzystania komputerów w irydologii i wydaje czasopismo „International Iridologists” (Międzynarodowy Irydolog). Również z inicjatywy doktora Jensena powołano w USA Międzynarodowe Stowarzyszenie Iridologów (FIA).

Zainteresowanie irydologią na świecie rośnie z każdym rokiem. W takich krajach, jak w USA, Francji, RFN, Austrii na studiach medycznych jest obowiązkowo wykładana irydologią i traktowana jako dodatkowa metoda diagnostyczna uznawana przez medycynę oficjalną. W samych USA jest ok. 18 tysięcy lekarzy irydologów, w RFN 7 tysięcy, podobnie jak we Francji. Rosyjscy proffesorowie: Roma- szow i Wielchowier z Moskwy napisali podręcznik irydologii, a w naszym kraju trudno znaleźć hasło „irydologią” w jakimkolwiek leksykonie czy słowniku, nie mówiąc już o encyklopedii. A skoro już mowa o encyklopedii, to takową, poświęconą wyłącznie irydologii wydano pod koniec lat trzydziestych w Niemczech. Ma ona ponad tysiąc stron i kolorowe ilustracje tęczówki oka, co widziałam w swoim czasie na własne oczy u pewnej pani doktor irydolog ze Szczecina.

Wyrazem zainteresowania irydologią są także mię-dzynarodowe sympozja poświęcone wyłącznie temu zagad-nieniu, a pierwsze takie odbyło się w Czechosłowacji w 1980 roku. Polska była tam reprezentowana przez inżyniera Janusza Dernałowicza z Warszawy, który tak uzasadnia w tezach konieczność rozwoju irydologii w Polsce:

1) W oparciu o wygląd tęczówki można ocenić strukturę całego organizmu, jego wytrzymałość, napięcia nerwowe, stopień zmęczenia i odporności.

2) Zmiany w tęczówce nastąpują bardzo szybko, niemal równocześnie ze zmianami chorobowymi toczącymi się w organizmie i obserwując tęczówkę można niemal natychmiast reagować na wszystkie nieprawidłowości.

Comments are closed.