Jestes w: Home > Medycyna > Idea rozszerzenia potencjału ludzkiego mózgu

Idea rozszerzenia potencjału ludzkiego mózgu

Problemem o nadzwyczajnej doniosłości stało się wykorzystanie rezerwowych możliwości psych icznych czlo wieka1 ’.

Idea rozszerzenia potencjału ludzkiego mózgu nie jest nowa i nie 2:awdzięczamy jej współczesności. Dwa tysiące lat temu Jezus powiedział swym uczniom:

„On zaś im rzeki: Z powodu malej wiary waszej. Bo za-prawdę powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: ,.Przesuń się stąd tamV\ a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was”.

O potędze sił drzemiących w człowieku wiedzieli dobrze wielcy tego świata. „Siła człowieka wewnętrzna jest niezmierna, jakiej rozum ani przewidzieć nie maze” – przekonywał swoich przyjaciół w Kole wieszcz Adam Mickiewicz. Dla każdego człowieka najważniejszym przedmiotem poznania jest on sam i jego siła puchowa” – pouczał Lew Tołstoj, a współczesna nam profesor filozofii Maria Szyszkowska napisała: „Sil żywotnych jest w nas z reguły więcej niż sądzimy. Trzeba tylko nimi odpowiednio sterować’’.

Zanim jednak zacznie się nimi sterować, trzeba je w sobie wyzwolić. Z pytaniem: – Jak wyzwalać w sobie siły psychiczne? – zwróciłam się do autora słynnej książki „Siły życia” Martina Graya. Książka ta była opublikowana w kilkunastu językach świata, a jej autora los kilkakrotnie tak srodze doświadczył, że jak mało kto ma moralne prawo wypowiadać się na ten temat. Oto co usłyszałam w odpowiedzi: – „Siły życia to olbrzymi kapitał energii zawartej w każdym z nas, lecz my nie umiemy tej energii wyzwalać i korzystać z jej dobroczynnej mocy. Mało kto z nas zna swoje możliwości. Tych możliwości, o których mówię, nie mierzy się liczbą lat spędzonych w szkole czy na uniwersytecie. Nie zależą one od zakresu wiedzy. Natura nas nimi obdarzyła, a my powinniśmy je ujarzmić i wykorzystać do realizacji własnych celów i własnego dobra.

Comments are closed.