Jestes w: Home > Medycyna > GYAN MUDRA (Gest Wiedzy)

GYAN MUDRA (Gest Wiedzy)

Mudra ta jest jedną z najprostszych do zastosowania, a jednocześnie jedną z najważniejszych. Keshav Dev powiedział o niej: „Tci prosta mudra jest uniwersalnym środkiem leczniczym przeciwko duchowym spięciom oraz wewnętrznemu nieporządkowi. Ona poprawia myślenie i możliwości koncentracji oraz wspiera duchowe zmysły czucia. Podstawą prawie wszystkich problemów zdrowotnych są problemy du

chowo-psychiczne, tak więc radzę wszystkim praktykować Gyan Mudra pojedynczo lub w poląesenm z ińnymi mudrami, co zwiększy skutek leczenici\

Wielu myślicieli, filozofów (a nawet sam Budda na różnych wizerunkach) zostało przedstawionych właśnie z rę-koma w pozycji Gestu Wiedzy. Na pewno nie jest to przypadek. Mudra ta bowiem polepsza zdolność koncentracji, wzmacnia duchowo, usprawnia pamięć, pomaga przy bezsenności i nadmiernej senności oraz depresjach i wysokim ciśnieniu krwi. Jednym słowem Gest Wiedzy odradza nas na nowo.

Pozycja: palec wskazujący lekko styka się z czubkiem kciuka. Pozostałe trzy palce są wyprostowane (nie spięte). SHUNYA MUDRA (Mudra Nieba)

Mudra ta jest głównie przeznaczona dla osób cierpiących na schorzenia uszu i słuchu. W niektórych sytuacjach już w kilkanaście minut po zastosowaniu Mudry Nieba można polepszyć słuch, a przy dłuższym praktykowaniu doprowadzić do niemal całkowitego wyleczenia wszystkich chorób uszu.

Pozycja: palec środkowy składamy tak, aby opuszkiem dotknął podstawy kciuka, kciukiem zaś przyciskamy ów palec, pozostałe palce są wyprostowane i rozluźnione.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.