Jestes w: Home > Medycyna > CHOROBA, a ZDROWIE – czym są?

CHOROBA, a ZDROWIE – czym są?

Bardzo interesująco pisze na ten temat w „Punkcie zwrotnym” Fritjof Capra, fizyk z wykształcenia, autor głośnych na Zachodzie bestsellerów, w których próbuje znaleźć punkt styczny między osiągnięciami nauki Zachodu, a holistycznym ujęciem Wszechświata przez Daleki Wschód. Fritjof Capra uważa, że wciąż wyznawany Kartezjański światopogląd, oddzielający umysł od ciała jest przestarzały, bowiem bezgraniczne zawierzenie rozumowi doprowadziło do tego, że przestaliśmy „myśleć ciałem”, a tym samym żyć w zgodzie z Naturą. W wyniku tego nastąpiło zachwianie równowagi energetycznej, co pociągnęło za sobą utratę zdrowia.

Do niedawna jeszcze mianem zdrowia określano brak choroby. Pojęcie to zdecydowanie zweryfikowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) działająca przy ONZ. Według definicji WHO ,,Zdrowie jest pełnią dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa”, czyli jest to zdolność Człowieka do pełnego, owocnego, twórczego życia z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wszystkich swoich możliwości psychofizycznych.

Kto zatem z Czytelników z ręką na sercu może po-wiedzieć, że znajduje się w takim stanie? Sądzę, że niewielu. Zresztą dla upewnienia się proponuję przeprowadzenie testu opracowanego przez znakomitego filozofa i dietetyka Nyioti Sukarsawa (1893 – 1966). Celem testu jest kompleksowa ocena własnego stanu zdrowia pod warunkiem, że będziemy szczerzy wobec siebie. Jeżeli więc:

– Nie występuje uczucie ciągłego zmęczenia, częste katary oraz stwierdzenie ustne lub myślowe „trudne, niemożliwe, nie mogę” i nie pojawia się leniwa niechęć pokonywania trudności, ocena wynosi = 5 punktów.

– Mamy dobry apetyt, co bywa oznaką zdrowia, o ile spożywa się umiarkowane ilości rzeczywiście zdrowych pokarmów i to z uczuciem przyjemności = 5 punktów.

– Nasz sen jest głęboki i bez majaczeń sennych i ponownego przeżywania zdarzeń dziennych. Tylko 4 – 5 godzin, zaśnięcie do 5 minut. Przebudzenie (bez budzika) o po-stanowionej porze = 5 punktów.

– Dopisuje nam dobra pamięć – najważniejszy czynnik życia wewnętrznego = 10 punktów.

– Mamy dobry humor, miły sposób bycia, pogodę ducha, a krytyka nas nie razi i bezinteresownie czynimy dobro = 10 punktów.

– Posiadamy szybkość oceny sytuacji, prawidłowej reakcji i precyzję działania oraz nawyk zaprowadzania porządku u siebie i wokół siebie = 10 punktów.

– Nasze życie jest sprawiedliwe i uczciwe, nie kłamiemy, nawet w obronie własnej, cechuje nas ścisłość i dokładność, zło przetwarzamy na dobro i nigdy nie ulegamy zwątpieniu w tym działaniu =15 punktów.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.