Jestes w: Home > Medycyna > CHIROPRAKTYKA – CZYLI KRĘGARSTWO

CHIROPRAKTYKA – CZYLI KRĘGARSTWO

Trudno dociec prawdy, ile wieków temu i gdzie zaczęło rozwijać się kręgarstwo, czyli chiropraktyka (od grec- ko-łacińskiego złożenia słów chir-, chiro- oznaczających rękę). W medycynie ludowej wielu narodom znane były różne manipulacje w okolicy kręgosłupa i na nim jako sposób leczenia chorób. Hipokrates z Kos uważał, że przyczyną różnych chorób jest przesunięcie kręgów i stosował odpowiednie metody leczenia, o których tak pisał: „Ta sztuka jest stara. Wysoce cenię sobie tych, którzy pierwsi wynaleźli i nie tylko tych, ale wszystkich, którzy będą naśladować i swoimi odkryciami przyczynią się do dalszego rozwoju sztuki jak naturalnymi sposobami leczyć. Nic nie może ujść oku i rękom zręcznego lekarza, aby przesunięte kręgi kręgosłupa na lekarskim stole naprawił bez uszkodzenia chorego. Nie może dojść do uszkodzenia, dopóki leczenie jest prowadzone prawidłowo.'”

Informacje na temat kręgarstwa z wieków średnich są bardzo skromne. Rozwijało się ono głównie wśród ludności wiejskiej. Po raz pierwszy oficjalnie zaczęto chiroprak- tyką zajmować się na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dwaj panowie William i Daniel Grifith opisali w 1834 roku 148 przypadków, w których cierpienia były związane z uszkodzeniami lub wrażliwością kręgosłupa i usiłowali określić związek między poszczególnymi odcinkami kręgosłupa a chorobami.

Prawdziwy jednak rozwój tej metody leczenia przypada dopiero na okres otwarcia szkoły osteopatów (osteopatia – ogólnie nazwa wszystkich chorób kości) w 1874 roku przez

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.