Jestes w: Home > Medycyna > ASTROLOGIA PRAWDĘ CI POWIE

ASTROLOGIA PRAWDĘ CI POWIE

Leszek SZUMAN (1903-1986) – to jeden z najwy-bitniejszych astrologów współczesnej doby, nie tylko polskich, ale i europejskich. Zaliczano go do ścisłej piątki tych najlepszych w Europie. Jego książki „W kręgu znaków zodiaku”, „Astrologia i polityka” oraz „Życie po śmierci” zdobyły sobie dużą popularność. Miałam okazję na krótko przed śmiercią pana Szumana poznać go i przeprowadzić z nim chyba jeden z ostatnich wywiadów. Wypowiedzi Leszka Szumana są często bardzo dosadne, kąśliwe, ale i trafne, bowiem – jak niosła wieść gminna – był on obdarzony darem jasnowidzenia, do czego publicznie nie przyznawał się. W każdym razie, gdy stanęłam w drzwiach jego mieszkania, poczułam się niemal jak prześwietlona rentgenem pod wpływem jego wzroku, no i zaakceptowana, skoro później otrzymywałam od niego serdeczne listy.

– Co to jest astrologia?

– Bardzo stara wiedza empiryczna, mówiąca o właściwościach i cechach ludzkiej osobowości, które można określić na podstawie położenia na niebie gwiazd i planet w momencie urodzin człowieka.

– Jaki zatem związek ma astrologia z astronomią?

– W obu naukach trzeba obliczać położenie planet i ich ruchy. Poza tym jednym szczegółem astronomia z astrologią nie mają nic wspólnego.

– Tym niemniej astronomowie dość sceptycznie wyrażają się o astrologii…

– Astronom krytykujący astrologię przypomina mi ceglarza, który pragnie zabierać głos w jury konkursu szopenowskiego, bo z jego cegieł zbudowano filharmonię…

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.