Jestes w: Home > Medycyna > AQUA VITAE – WODA LECZY

AQUA VITAE – WODA LECZY

Warunkiem wszelkiego życia na ziemi obok powietrza jest woda, która stanowi także główny składnik naszego organizmu. Wpływ wody na życie i zdrowie człowieka został zauważony i doceniony już w starożytności. Hipokra- tes, zwany ojcem nowoczesnej medycyny, napisał dzieło „Corpus Hippocraticum”, w którym jeden z rozdziałów zatytułował „O klimatach, wodach i miejscach”. Omawia w nim sposoby wykorzystania naturalnych źródeł i wody do celów terapeutycznych oraz profilaktycznych. W Ojczyźnie Hipokratesa – Grecji bywały okresy, w których przypisywano wodzie wręcz znaczenie doktrynalne, a w szanujących się domach niezbędnym elementem wyposażenia były specjalne miednice do polewania ciała i wanny do kąpieli. Korzystano z zaleceń wyrytych na tablicach przy świątyniach Asklepiosa, ą w chorobach przestrzegano dokładnych recept stosowania wód.

W Rzymie z kolei budowano łaźnie mogące pomieścić jednorazowe do 6000 osób. W takiej starożytnej łaźni znajdowało się kilka pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Były komory suchego powietrza (tepidarium), ciepłego powietrza (caldarium), gdzie polewano ciało ciepłą i zimną wodą, a potem przechodzono do komory chłodzącej (frig- darium). Można też było korzystać z pomieszczeń z gorącą parą wodną (dziesiejszą sauna) dla wypocenia się i oczyszczenia skóry.

Natomiast na Dalekim Wschodzie już księgi Wedy zalecały obmywanie ciała w rzekach i to nawet kilka razy dziennie, co miało znaczenie nie tylko higieniczne, ale i hartowało ciało. U Persów polewania wodą nakazywały… zarzą-dzenia państwowe! A w starożytnym Egipcie kąpiele w Nilu należały do codziennego rytuału i miały ponoć wielkie znaczenia dla zdrowia. Tak przynajmniej pisze się w papirusach.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.